29 listopada o godz. 9.00 odbędzie się seminarium online zatytułowane „Aktualne wyzwania związane z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”. Wydarzenie organizują Wydział Fizyki oraz Wydział Zarządzania UW, pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska.

 

Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga intensywnego rozwoju zeroemisyjnych, odnawialnych źródeł energii. Jednak już dzisiejsze doświadczenia z OZE wskazują, że są to źródła niesterowalne i wymagające uzupełniającego działania bezemisyjnych, ale stabilnych źródeł. Bez wątpienia technologią, która zyskuje na popularności i przychylności, jest energetyka jądrowa. Jednocześnie Polska musi pokonać największy dystans spośród krajów Unii Europejskiej w zakresie odejścia od paliw kopalnych i zapewnienia źródeł emisyjnych dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

 

W obliczu tych wyzwań na znaczeniu zyskują perspektywy wdrożenia rozwiązań energetyki jądrowej, które będą przedmiotem seminarium „Aktualne wyzwania związane z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”.

 

W wydarzeniu wezmą udział eksperci, którzy opowiedzą o problematyce energetyki jądrowej oraz praktycznych wyzwaniach w procesie budowania tej gałęzi energetyki w Polsce. Podejmą tematykę zapewnienia stabilnego źródła energii, perspektyw finansowania, jak również kwestii bezpieczeństwa i potencjału krajowych podmiotów w tworzeniu łańcucha wartości energetyki jądrowej.

 

Seminarium odbędzie się zdalnie poprzez platformę do wideokonferencji. Każdy, kto wypełni formularz rejestracyjny, otrzyma link do platformy i będzie mógł aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu i zadawać pytania prelegentom.

 

Szczegółowy program seminarium