„Actualité critique” to nazwa seminarium skupiającego naukowców i studentów wokół zagadnień o kluczowym znaczeniu dla świata, którego idea powstała w Ecole Normale Superieure rue d’Ulm w Paryżu. Jego tradycję postanowiły wspólnie kontynuować trzy jednostki UW: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Instytut Europeistyki WNPiSM oraz Instytut Filozofii WFiS.

 

Uczestnicy tego konwersatorium będą dążyli do krytycznej analizy rzeczywistości i aktualnych wydarzeń na świecie, a także podejmowania tematów krytycznych na poziomie akademickiej debaty.

 

Inicjatywa „Actualité critique” będzie realizowana w formie cyklicznych wykładów, które odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Daty i tematy poszczególnych spotkań są następujące:

  • 19.02.2019 „Europejska debata publiczna”
  • 5.03.2019 „Polityka przyjaźni”
  • 19.03.2019 „Nieprzewidziane konsekwencje decyzji politycznych wokół Brexitu”
  • 2.04.2019 „Żart a normy społeczno-kulturowe”
  • 16.04.2019 „Kultura pisma w epoce cyfrowej”
  • 7.05.2019 „Protesty społeczne jako działanie iluzoryczne na przykładzie parasolowej rewolucji w Hongkongu”
  • 21.05.2019 „Wybory europejskie”.

Każde z tych wydarzeń będzie miało miejsce w siedzibie dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (s. 113) w godz. 16.45-18.15.

 

Szczegółowe informacje>>