Język stanowi określony zbiór znaków oraz możliwych sposobów ich łączenia. Jako taki jest narzędziem komunikacji interpersonalnej. Czy słowo, zdanie lub wypowiedź może być źródłem społecznych problemów? Wokół tego pytania koncentrować się będzie kolejne spotkanie w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

 

Jako prelegent wystąpi prof. Jerzy Bralczyk, profesor nauk humanistycznych, językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, a także prasoznawstwa. W swoim dorobku ma również działalność dydaktyczną, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Rady Języka Polskiego PAN i innych polskich instytucji zajmujących się kwestiami językoznawczymi. Często występuje w roli eksperta językowego, a także jurora w konkursach związanych z językiem polskim. Jest m.in. członkiem kapituły organizowanego przez Instytut Języka Polskiego UW plebiscytu „Słowo Roku”. Prowadzi intensywną działalność popularyzatorską, udzielając prelekcji i porad dotyczących poprawności językowej.

 

Prof. J. Bralczyk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Jego wystąpienie zatytułowane „Język jako problem społeczny” odbędzie się 19 marca o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

To szóste spotkanie w ramach tegorocznego cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Wykłady organizowane są na UW od 2000 roku. W każdym roku akademickim jest ich osiem. Prelegentami są naukowcy, politycy, osoby związane ze światem kultury i sztuki, jak również duchowni.