Prof. Łukasz A. Turski będzie kolejnym prelegentem w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Tytuł wystąpienia naukowca to „Nauka w oparach oszustw”.

 

Prof. Łukasz A. Turski to specjalista w zakresie fizyki statystycznej, materii skondensowanej i ciała stałego. Jest autorem licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Był jednym z pomysłodawców utworzenia Centrum Nauki Kopernik. Otrzymał Nagrodę im. Profesora Hugona Steinhausa za organizację pierwszego Pikniku Naukowego. Został też odznaczony Medalem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Obecnie związany jest z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

 

Wykład „Nauka w oparach oszustw” odbędzie się 15 stycznia o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

W ramach organizowanego od 2000 roku na UW cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” każdego roku akademickiego wygłaszanych jest osiem wykładów – co miesiąc jeden. Prelegentami są naukowcy, politycy, osoby związane ze światem kultury i sztuki, jak również duchowni.

 

Więcej informacji o cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”>>