„O przemocy seksualnej” to tytuł kolejnego wystąpienia w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

 

Wygłosi go dr hab. Monika Płatek, prof. UW – prawniczka, wykładowczyni Wydziału Prawa i Administracji UW, specjalistka w zakresie kryminologii oraz prawa karnego wykonawczego. W swojej badawczo-naukowej działalności zajmuje się m.in. penitencjarystyką, gender studies oraz prawami człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet). Pełniła funkcję doradcy prawnego w licznych organizacjach i instytucjach publicznych (była m.in. pełnomocnikiem Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Praw Ofiar Przestępstw).

 

Wykład pt. „O przemocy seksualnej” wygłosi 20 listopada o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wstęp wolny.

 

W ramach organizowanego od 2000 roku na UW cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” każdego roku akademickiego wygłaszanych jest osiem wykładów – co miesiąc jeden. Prelegentami są naukowcy, politycy, osoby związane ze światem kultury i sztuki, jak również duchowni.

 

Więcej informacji o cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”>>