Od 20 do 22 września zespół badawczy From Queen Anne to Queen Victoria organizuje 8. konferencję poświęconą kulturze i literaturze XVIII i XIX wieku oraz ich współczesnym adaptacjom.

 

Konferencja odbędzie się w budynku UW przy ul. Dobrej 55.

 

Motywem przewodnim wydarzenia są Body | Mind | Spirituality. Obrady będą prowadzone w języku angielskim.

 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie zespołu From Queen Anne to Queen Victoria w zakładce QAQV8.