Towarzystwo Polsko-Austriackie powstało 28 grudnia 1959 roku z inicjatywy prof. Stanisława Turskiego, ówczesnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Celem działalności organizacji jest pogłębianie przyjaznych stosunków polsko–austriackich w najistotniejszych dziedzinach życia społecznego i kulturalno-oświatowego, jak również upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego rzetelnej wiedzy o Austrii (jej dziejach i współczesności, bogatym i wszechstronnym dorobku w dziedzinie nauki, kultury i oświaty, walorach turystycznych oraz wkładzie tego kraju w rozwój cywilizacji światowej). Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej aktywności jego członków.

 

Obecnie należy do niego ok. 900 osób zrzeszonych w 14 oddziałach regionalnych. Są to przede wszystkim przedstawiciele inteligencji, w tym nauczyciele akademiccy i szkół średnich, twórcy, publicyści, dziennikarze, prawnicy, menedżerowie oraz osoby zainteresowane Austrią.

 

Kulminacyjny punkt obchodów 60. rocznicy założenia Towarzystwa Polsko-Austriackiego odbędzie się 16 listopada na terenie UW.

 

W programie przewidziano m.in.:

  • otwarcie wystawy „Blisko Austrii” w Bibliotece Uniwersyteckiej prezentującą publikacje w języku polskim o Austrii, stosunkach polsko-austriackich i Polonii Austriackiej oraz przekładów literatury austriackiej,
  • część oficjalną, podczas której zostaną wręczone medale oraz odznaki i dyplomy dla działaczy oraz osób i instytucji szczególnie zasłużonych na rzecz Towarzystwa,
  • uroczysty koncert w wykonaniu zespołu austriackiego i polskiego.

W wydarzeniu udział weźmie ok. 120 osób, w tym członkowie Komitetu Honorowego oraz goście z Austrii.

 

Wydarzenie odbędzie się 16 listopada. Otwarcie wystawy rozpocznie się o godz. 11.00 w BUW (ul. Dobra 56/66). Część oficjalna rozpocznie się o godz. 13.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

 

Szczegółowe informacje >>