Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), międzywydziałowa jednostka organizacyjna UW, obchodzi 30-lecie istnienia.

 

UCBS powstało 15 lutego 1989 roku z inicjatywy dziekanów czterech wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chemii, Geologii oraz Geografii i Studiów Regionalnych.

 

Obecnie UCBS organizuje i prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w przeszłości również studia podyplomowe oraz kursy dokształcające, a także działalność naukowo-badawczą, popularyzatorską i edukacyjną.

 

W jubileuszowym, 2019 roku, UCBS przygotowuje uruchomienie z początkiem roku akademickiego 2019/2020, nowych anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów Sustainable Development, tworzonych w ramach „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Więcej o działalności UCBS pod adresem http://ucbs.uw.edu.pl