W czasie obchodów 30-lecia IMSiM odbędzie się kilka wydarzeń:

 

  • 20-22 kwietnia – konferencja, na której zostaną przedstawione główne nurty matematyki stosowanej w Polsce na tle badań realizowanych w IMSiM. Odbędzie się też dyskusja dotycząca perspektyw rozwoju tej dziedziny. Przeglądowe referaty wygłoszą zaproszeni goście z różnych ośrodków akademickich oraz pracownicy IMSiM. Ostatniego dnia przewidziana jest dyskusja panelowa, otwarta dla wszystkich uczestników konferencji, na temat „Czym jest i czym powinna być matematyka stosowana”
  • 20 kwietnia – po uroczystym występie Chóru Wydziału MIM o godz. 19.30 w s. 2180 na Wydziale MIM UW zaplanowano wieczór wspomnień
  • w sierpniu – specjalny numer pisma „Delta”
  • po wakacjach – „Tydzień matematyki stosowanej” dla studentów etapu licencjackiego, a także tegorocznych maturzystów

 

Więcej informacji
http://imsm.mimuw.edu.pl