Wydarzenia związane z 25. rocznicą wyborów w 1989 r.:

 

  • W Instytucie Socjologii UW, przy ul. Karowej 18 o godz. 14.00 odbędzie się odsłonięcie tablicy upamiętniającej fakt, że w budynku działało w latach 80. biuro opozycji demokratycznej. 6 lutego 1989 roku w sali nr 18 im. Stanisława Nowaka odbyła się odprawa strony opozycyjnej przed przejściem do Pałacu Namiestnikowskiego, gdzie tego samego dnia rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.

 

  • W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przez cały czerwiec można oglądać wystawę „W samo południe – droga do wolnych wyborów 1989”, pokazującą zbiory czasopism i dokumentów życia społecznego z tamtego okresu. Na wystawie prezentowana jest prasa, oficjalna i z drugiego obiegu, a także plakaty, afisze, ulotki ilustrujące kampanię wyborczą, znaczki pocztowe, znaczki do przypinania, kartki świąteczne „Solidarności”, kalendarze, programy wyborcze, oryginalne banery, fotografie i dokumenty NSZZ „Solidarność”. Wystawa mieści się w galerii pod Wielkim Świetlikiem i jest dostępna w godzinach otwarcia BUW.