To tytuł konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Sto lat funkcjonowania państwa polskiego to dla badaczy wystarczający materiał i doskonała perspektywa do analiz. W czasie dwóch dni konferencji zostaną poruszone kluczowe problemy badawcze dotyczące m.in. pamięci zbiorowej i polityki historycznej, przemian społecznych i kulturowych, bezpieczeństwa i geopolityki, idei i koncepcji politycznych oraz ewolucji pozycji i znaczenia państwa polskiego w perspektywie regionalnej i międzynarodowej.

 

Wydarzenie odbędzie się od 18 do 19 października w auli prof. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym (Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Więcej informacji