Trwa nabór do 11. edycji stypendium im. Anny Bornus. Anna Bornus była studentką Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2010–2011, która 6 stycznia 2013 roku zmarła z powodu choroby nowotworowej. Rodzina Anny Bornus ufundowała wsparcie stypendialne (przyznane po raz pierwszy od roku akademickiego 2013/2014) dla studentów, którzy zmagają się z trudnościami zdrowotnymi – w szczególności dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

 

Głównym celem stypendium jest dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta osobistego.

 

Osoby, które chciałyby ubiegać się o stypendium, powinny złożyć wniosek z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej, lub osobiście, w  Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

 

Termin przyjmowania wniosków upływa 8 grudnia 2023 r. o godz. 14.00.

 

Więcej informacji na temat stypendium znajduje się na stronie BON UW >>