Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim jest obecna od samego początku jego powstania (1816 roku). Szczególnym punktem odniesienia dla wielu pokoleń fizyków związanych z Wydziałem Fizyki UW jest moment, gdy Zakład Fizyki UW rozpoczął działalność w budynku przy ul. Hożej 69. Stało się to w 1921 roku. Od 2014 roku siedzibą FUW jest budynek przy ul. Pasteura 5. Od tego czasu fizyka na Uniwersytecie Warszawskim bardzo się rozwinęła. Obecnie Wydział Fizyki UW jest najlepszym wydziałem w tej dyscyplinie w Polsce oraz liczącym się ośrodkiem naukowym na świecie.

 

Od 10 do 12 września odbędzie się uroczystość „100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura”. Podczas obchodów podsumowane zostaną dokonania warszawskiej fizyki na przestrzeni ostatniego stulecia. Uczestnicy wydarzenia przedyskutują również plany na przyszłość. Obchodom towarzyszyć będą wystawy, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, pokazy filmów, zasadzenie pamiątkowego drzewa oraz spotkania absolwentów.

 

Uroczystości wydziału odbędą się w trybie hybrydowym. Zainteresowani wydarzeniem stacjonarnym na terenie UW powinni zgłosić taką chęć do 15 lipca, wypełniając formularz rejestracyjny >>

Organizatorzy zapewnią również transmisję online.

 

Program wydarzenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.hozapasteura100lat.fuw.edu.pl