26 stycznia odbędzie się otwarta sesja informacyjna dotycząca Flagshipu 2 – jednego z czterech programów flagowych Sojuszu 4EU+. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą zaangażować się w tworzenie oferty edukacyjnej 4EU+ oraz jak wykorzystać do tego elastyczne ścieżki edukacyjne (learning pathways). Spotkanie odbędzie się online. Zapisy trwają do 23 stycznia.

Flagship 2 – „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków” skupia naukowców z różnych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych. Jego rolą jest zapewnienie wszechstronnego zrozumienia pojęcia „europejskości” (Europeanness). Drugi obszar flagowy ma na celu zapewnienie studentom podstawowych umiejętności określonych przez Sojusz 4EU+ (wielojęzyczność, umiejętność posługiwania się danymi, krytyczne myślenie, przedsiębiorczość i zaangażowanie społeczne), a także kompetencji specyficznych dla konkretnych dyscyplin, ważnych dla dalszego rozwoju badań w naukach humanistycznych w odniesieniu do pojęcia „europejskości”.

 

Trzy ścieżki edukacyjne

W ramach drugiego programu flagowego określone zostały trzy ścieżki edukacyjne: Multilingualism (wielojęzyczność), European citizenship (obywatelskość europejska), European Pluralities (różnorodność europejska). Podczas sesji, która odbędzie się 26 stycznia uczestnicy porozmawiają o tym, co charakteryzuje te ścieżki i jakie są ich cele, w jaki sposób można zaangażować się w tworzenie ścieżek edukacyjnych dla studentów Sojuszu, jak wykorzystać wyniki swoich badań do tworzenia kursów w ramach obszaru flagowego 4EU+.

 

O wielojęzyczności opowie prof. Vahram Atayan z Uniwersytetu w Heidelbergu, część o obywatelskości europejskiej poprowadzą prof. Angela Lupone z Uniwersytetu w Mediolanie oraz dr Zuzana Kasáková z Uniwersytetu Karola, a o różnorodności europejskiej mówić będą dr hab. Agata Bareja-Starzyńska i dr Nicolas Maslowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zapisy i transmisja

Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich specjalizujących się w naukach humanistycznych lub społecznych − zarówno osób, które już współpracują z Sojuszem, jak i dla tych, które są zainteresowane współpracą w przyszłości. Udział w spotkaniu mogą wziąć również studenci i doktoranci, którzy chcieliby podzielić się swoimi pomysłami i pomóc w tworzeniu oferty edukacyjnej Sojuszu.

 

Sesja odbędzie się 26 stycznia i potrwa od godz. 13.00 do 15.00, prowadzona będzie w języku angielskim. Spotkanie transmitowane będzie online za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do sesji zostanie wysłany do zarejestrowanych uczestników 24 stycznia.

Żeby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/DkAFfhsTkoioGTe2A. Zapisy prowadzone są do 23 stycznia.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+.