Dr Marek Cygan z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki otrzymał Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań. Dziewiąty raz prestiżowe stypendium ERC trafia na UW.

 

Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) dofinansowuje przedsięwzięcia naukowe, które mogą prowadzić do przełomowych wniosków. Dr Marek Cygan z Instytutu Informatyki przeznaczy grant ERC na pracę nad algorytmami, czyli matematycznymi sposobami rozwiązywania problemów przy pomocy komputera. – Będę badał powiązania między dwoma nurtami – algorytmami aproksymacyjnymi i parametryzowanymi – oraz metaheurystycznymi – mówi dr Marek Cygan. – Ten trzeci typ algorytmów jest najczęściej używany, ale bardzo rzadko da się udowodnić, że one działają. Służą do optymalizacji procesów, np. w obliczaniu trasy dla przewiezienia przedmiotu z jednego miejsca do drugiego lub obliczeniu, ile materiału potrzebujemy na wykonanie jakiegoś przedmiotu. Algorytmy mogą być wykorzystywane w logistyce i produkcji, ale grant ERC jest na badania podstawowe, które mają poprawić rozumienie świata. Najważniejsze będą więc wyniki teoretyczne – dodaje.

 

W zespole doktora Cygana znajdą się matematycy i informatycy – trzech doktorantów i trzy osoby po doktoracie. Badania potrwają pięć lat. Wniosek zgłoszeniowy dotyczył 1,5 mln euro.

 

Zdobycie grantu ERC to kolejny sukces dr. Marka Cygana. Już jako student Uniwersytetu z powodzeniem startował w zawodach informatycznych. W 2005 roku zwyciężył w międzynarodowym konkursie Google Code Jam. Pokonał wtedy 14,5 tys. konkurentów. W 2007 roku z Marcinem Pilipczukiem i Filipem Wolskim zajął I miejsce w finale 31. akademickich mistrzostw w programowaniu zespołowym (ACM International Collegiate Programming Contest) w Tokio. Uniwersytecka drużyna konkurowała wówczas z 6099 drużynami z 1758 uczelni.

 

– Wspólnie z Marcinem Pilipczukiem Marek Cygan napisał pracę magisterską „Nowe algorytmy rozwiązujące problem szerokości grafu”, która zajęła I miejsce w konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Później ich praca była prezentowana na międzynarodowej konferencji informatycznej – opowiada prof. Krzysztof Diks, wieloletni trener uniwersyteckich programistów biorących udział w ACM ICPC.

 

W 2012 roku obronił rozprawę doktorską “Cut&Count technique for graph connectivity problems parameterized by treewidth”. – Napisał 29 artykułów do czołowych periodyków i 48 prac konferencyjnych, które są tak samo ważne, jak publikacje w pismach. Był stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Czego się dotknął, zamieniał w złoto – mówi prof. Krzysztof Diks.

 

Młody informatyk dostał także stypendia z dwóch uniwersyteckich programów pomagających podnosić jakość zajęć dydaktycznych i badań naukowych: w 2009 i 2014 roku z Nowoczesnego Uniwersytetu, a w 2010 roku z Doktoratów dla Mazowsza.

 

Dr Marek Cygan dzieli się doświadczeniem w ACM ICPC ze studentami i prowadzi warsztaty przygotowujące reprezentantów Uniwersytetu startujących w tym konkursie.