Po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej historii cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” podczas jednego spotkania Uniwersytet będzie gościł dwie prelegentki. Prof. Anna Engelking i prof. Elżbieta Smułkowa opowiedzą o białoruskiej rewolucji z 2020 roku. Spotkanie odbędzie się 17 maja o godz. 17.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

– Dwugłos o białoruskiej rewolucji 2020 roku będzie składał się z ukazania antropologicznego rozumienia podstawowych wartości, norm i postaw konstytutywnych dla tożsamości Białorusinów, co ułatwi właściwy odbiór ich zachowań. Podejmiemy również próbę przedstawienia etapów rozwojowych demonstracji społecznych, aż po ich brutalne rozgromienie i zarys aktualnej sytuacji – mówi prof. Elżbieta Smułkowa o tematyce najbliższego spotkania w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”, które odbędzie się na UW.

 

Prof. Elżbieta Smułkowa jest slawistką, specjalistką w zakresie językoznawstwa polskiego i wschodniosłowiańskiego, a także problematyki pograniczy językowych. W latach 1971–1975 była kierownikiem Zakładu Filologii Białoruskiej UW. Pełniła również funkcję prodziekan ds. studenckich na dawnym Wydziale Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej UW (1978–1981) oraz prodziekan ds. naukowych na Wydziale Polonistyki UW (1987–1990). Była także związana z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych Wydziału „Artes Liberales” UW. W 1991 roku powołano ją na Konsula Generalnego RP na Białorusi. W 1992 roku została pierwszym ambasadorem RP w tym państwie. Odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

O białoruskiej rewolucji sprzed dwóch lat prof. Smułkowa opowie wraz z dr hab. Anną Engelking, prof. IS PAN – etnografką, etnolingwistką, ekspertką w zakresie antropologii białorutenistycznej, absolwentką UW. Badaczka pracuje obecnie w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Była związana z Wydziałem „Artes Liberales”, Wydziałem Polonistyki oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jest wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Prowadzi badania terenowe na Białorusi. Za książkę „Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku” przyznano jej Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” 2012 w kategorii „Dzieła Krajowe” oraz Nagrodę Międzynarodowego Kongresu Badaczy Białorusi w kategorii „Najlepsza polska monografia dotycząca Białorusi w latach 2011–2015”.

Wykład „Białoruś to nie Łukaszenka. Dwugłos o białoruskiej rewolucji” prof. Anny Engelking i prof. Elżbiety Smułkowej odbędzie się 17 maja o godz. 17.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Wstęp wolny.

 

To szóste w tym roku akademickim i 159. ogółem spotkanie w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

 

Wydarzenie będzie również transmitowane online na kanale YouTube UW.