Germanista i glottodydaktyk prof. Franciszek Grucza związany z Uniwersytetem Warszawskim 10 marca otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

 

Profesor jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Do jego zainteresowań naukowych należą: germanistyka, glottodydaktyka, lingwistyka, translatoryka i językoznawstwo niemieckie. Uniwersytet Opolski w czasie swojego święta przyznał profesorowi tytuł doktora honorowego. Profesor wygłosił wykład „O rzeczywistych językach ludzkich, lingwistyce i germanistyce”.

 

W wywiadzie opublikowanym na łamach pisma uczelni „UW” w 2010 r. profesor mówił o kondycji współczesnej nauki o języku niemieckim i literaturze: – Germanistyka jest dziś reprezentowana na całym świecie i obejmuje coraz większą liczbę specjalizacji. To dorobek ostatnich kilkudziesięciu lat. Mówiący o kryzysie nie widzą dziedzin germanistyki, które się rozwijają znakomicie. Dobrze mają się zarówno jej niektóre części tradycyjne, np. lingwistyka, jak szereg jej nowych składowych. O kryzysie najczęściej mówią reprezentanci germanistyki amerykańskiej. Dość powszechna jest ocena, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza polska germanistyka wybiła się na naczelną pozycję w obrębie tzw. germanistyki zagranicznej. Glottodydaktyka i translatoryka, które są naszym dziełem, stały się wzorem dla innych. Glottodydaktyką germanistyczną zajęliśmy się wcześniej niż Niemcy – opowiadał.

 

Prof. Franciszek Grucza jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, prezesem Stowarzyszenia Germanistów Polskich, prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów oraz członkiem kilku niemieckich organizacji zajmujących się językoznawstwem (m.in. Internationale Vereinigung für Germanistik). Wykładał na uniwersytetach w Konstanz, Essen, Hamburgu, Saarbrücken (Niemcy) oraz w Zurychu (Szwajcaria). Jest autorem podręczników do nauki języka niemieckiego dla szkół podstawowych i gimnazjów. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.