Dr Michał Pilipczuk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki został tegorocznym laureatem Nagrody im. Cora Baayena. Wyróżnienie przyznawane jest przez konsorcjum ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) wybitnym młodym naukowcom zajmującym się informatyką i matematyką stosowaną.

Dr Michał Pilipczuk jest adiunktem w Instytucie Informatyki. Rozprawę doktorską obronił w 2013 roku na Uniwersytecie w Bergen. Zajmuje się algorytmiką parametryzowaną, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów grafowych, kernelizacji oraz zastosowań strukturalnej teorii grafów.

 

W ubiegłym roku jego badania zostały docenione przez Fundację Rozwoju Informatyki, która przyznała mu Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich badaczy zajmujących się informatyką i jej zastosowaniami.

 

Wręczenie Cor Baayen Award 2016 odbędzie się pod koniec października podczas szczytu European Computer Science Summit, w Budapeszcie.

 

Więcej przeczytać można na stronie European Research Consortium for Informatics and Mathematics