Czy i w jaki sposób potencjalni migranci, podejmując decyzje o zmianie miejsca zamieszkania i pracy, uwzględniają kontekst socjalny? Na te i inne pytanie postara się odpowiedzieć zespół dr. Pawła Kaczmarczyka, którego projekt „Europejskie systemy zabezpieczenia społecznego w czasach mobilności” nagrodzono w międzynarodowym konkursie NORFACE.

 

Konsorcjum NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) wspiera badania z zakresu nauk społecznych prowadzone w Europie. W konkursie „Przyszłość państwa opiekuńczego” nagrodzono 14 międzynarodowych zespołów, których projekty naukowe dotyczą zagadnień związanych z globalizacją, nierównościami zdrowotnymi, współczesną rodziną, migracjami czy prawem do świadczeń pomocy społecznej. Łączna wartość przyznanych grantów to 18 mln euro.

 

Dlaczego migranci migrują?

 

Decyzje migracyjne, wbrew powszechnej opinii, nie są warunkowane wyłącznie przez zróżnicowanie płac. Dla migrantów ważne mogą być również inne czynniki. Zmiana miejsca zamieszkania może być odpowiedzią na sytuacje niepewności, np. brak pracy. W tym sensie system zabezpieczenia społecznego (świadczenia społeczne, zabezpieczenie emerytalne, szkolnictwo i system ochrony zdrowia) może być traktowany jako element ograniczający poziom ryzyka. Często jednak są to dobra limitowane, do których dostęp mają zwykle jedynie obywatele danego kraju.

 

– W świetle zachodzących w Europie, w tym także w Polsce, zmian demograficznych oraz rosnącej skali mobilności przestrzennej waga ustalenia zależności między mobilnością a systemami zabezpieczenia społecznego w krajach pochodzenia i docelowych jest niewątpliwie bardzo istotna – mówi dr Paweł Kaczmarczyk. – Dzięki projektowi dowiemy się, czy i na ile swoboda mobilności może zagrażać systemom zabezpieczenia społecznego w Europie lub też wspierać je w sytuacji postępującego procesu starzenia się demograficznego – mówi dr Paweł Kaczmarczyk.

 

– Potraktowaliśmy kraje europejskie zarówno jako kraje pochodzenia migrantów (kraje wysyłające), jak i takie, do których imigranci docierają. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób charakter systemów zabezpieczenia społecznego i ich postrzeganie wpływa na skłonność do emigracji oraz imigracji w zjednoczonej Europie – tłumaczy dr Kaczmarczyk.