Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspólnie z Uniwersytetem w Cambridge będą rozwijać katedrę polską działająca od dwóch lat na brytyjskiej uczelni. Centrum Studiów Polskich w Cambridge będzie finansowane ze specjalnej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia polskie na Wydziale Języków Nowożytnych i Średniowiecznych Uniwersytetu w Cambridge ruszyły w październiku 2014 roku. Utworzenie polskiej katedry miało na celu nie tylko zaoferowanie brytyjskim studentom kursów dotyczących polskiego języka, literatury i kultury, ale także organizację otwartych dla szerokiej publiczności wydarzeń promujących Polskę i pokazujących jej rosnącą rolę w Europie.

 

Dzięki środkom przyznanym przez resort nauki możliwe będzie nie tylko kontynuowanie działalności katedry, ale także jej rozwój. W planach jest prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, realizacja wspólnych polsko-brytyjskich projektów naukowych, a także promowanie polskiej kultury i nauki w środowisku brytyjskim. Ministerstwo przyznało na ten cel 15,5 mln zł.

 

Umowę miedzy MNiSW oraz UW podpisano 30 grudnia 2016 roku. Za współpracę z Cambridge ze strony Uniwersytetu Warszawskiego odpowiada Wydział „Artes Liberales”. W pierwszej połowie 2017 roku UW oraz brytyjska uczelnia podpiszą porozumienie dotyczące rozwoju studiów polskich w Cambridge oraz współpracy naukowej.