Eksperci Laboratorium Cyfrowego Humanistyki będą pomagać naukowcom z UW w tworzeniu i prowadzeniu projektów z humanistyki cyfrowej. Otwarcie laboratorium 10 grudnia.

Powstanie Laboratorium Cyfrowego Humanistyki (LaCH) jest rezultatem współpracy wydziałów i jednostek humanistycznych, na których prowadzi się badania z użyciem narzędzi cyfrowych, a także Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

 

– Jestem przekonana, że laboratorium będzie znaczącym wsparciem dla badaczy – humanistów z UW, którzy w swojej pracy już wykorzystują narzędzia cyfrowe lub chcą to robić – mówi prof. Dorota Urbanek z Wydziału Lingwistyki Stosowanej, przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego LaCH. – Będziemy sieciować inicjatywy wewnętrzne i zewnętrzne, zapewniać profesjonalną pomoc techniczną i administracyjną dla badaczy, pobudzać i – jeśli trzeba – koordynować współpracę informatyków z kierownikami grantów i projektów.

 

Ponadto laboratorium zajmie się zagadnieniem podtrzymywania przedsięwzięć już ukończonych („farma projektów zakończonych”). Będzie też na seminariach, wykładach i warsztatach popularyzować wiedzę o możliwościach badań z humanistyki cyfrowej oraz propagować etyczne ich prowadzenie. – Wspierając badania z zakresu humanistyki cyfrowej, LaCH chce promować jednocześnie całą humanistykę, wierząc, że narzędzia cyfrowe przyczyniają się do usprawnienia i przyspieszenia transferu wiedzy, otwierają przed humanistyką nowe możliwości badawcze i edukacyjne – dodaje prof. Dorota Urbanek.

 

LaCH UW ma stać się wiodącym ośrodkiem badawczym w zakresie humanistyki cyfrowej w Polsce współpracującym z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi tego typu, ośrodkami badawczymi, konsorcjami, sieciami naukowymi, podmiotami z sektora nowych technologii.

 

Siedziba laboratorium będzie mieścić się w budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Banacha 2C (II piętro).

Założenia laboratorium opracował Zespół Koordynacyjny LaCH UW, w skład którego wchodzą: przewodnicząca – Dorota Urbanek (Wydział Lingwistyki Stosowanej), członkowie – Joanna Jurewicz (Wydział Orientalistyczny), Dominik Purchała (Wydział Historyczny, przewodniczący Zespołu UW ds. DARIAH), Jakub Szprot (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, National Coordinator w konsorcjum DARIAH-PL), Jerzy Tyszkiewicz (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki).