Nowe stojaki rowerowe, doświetlenie uniwersyteckiej uliczki, bawialnia a może nowe zagospodarowanie przestrzeni – czego i gdzie brakuje? Na co warto przeznaczyć uczelniane pieniądze? W puli jest 300 tys. zł, a o ich przeznaczeniu zdecydujemy sami. Studenci i pracownicy UW do 19 listopada mogą zgłaszać swoje pomysły do budżetu partycypacyjnego. Projekty realizowane będą w 2018 roku.

W programie wyborczym na kadencję rektorską 2016-2020 prof. Marcin Pałys zapowiadał stworzenie budżetu partycypacyjnego. To proces, w którym studenci i pracownicy będą współdecydować o przeznaczeniu części środków Uniwersytetu Warszawskiego. Można zgłaszać pomysły, które przysłużą się społeczności akademickiej. Na Uniwersytecie właśnie rozpoczyna się pierwsza edycja projektu.

 

– Uniwersytet to duża instytucja. Widziana z perspektywy rektoratu wygląda inaczej, niż z perspektywy innych pracowników i studentów. Budżet partycypacyjny, który właśnie uruchamiamy, to po pierwsze narzędzie realizacji przedsięwzięć, których ważność jest dobrze widoczna przez społeczność akademicką. Po drugie, to okazja do bezpośredniego współuczestnictwa wszystkich członków naszej społeczności w podejmowaniu decyzji wpływających na nasze codzienne życie. Po trzecie, to okazja do bardzo niesformalizowanego wspólnego myślenia o naszym uniwersytecie osób, które na co dzień nie mają okazji razem działać – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Projektem kieruje prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju, przy wsparciu m.in. Biura Wspomagania Rozwoju, Biura Promocji, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. W opracowaniu regulaminu budżetu partycypacyjnego brał udział zespół roboczy, złożony ze studentów, doktorantów oraz pracowników administracyjnych i naukowych UW.

 

– Sam projekt budżetu powstawał partycypacyjnie, co uważam za dobrą wróżbę. W jego tworzeniu brało udział wiele osób z Uniwersytetu. Wypracowywaliśmy model wspólnie z przedstawicielami różnych wydziałów, kampusów, administracji, studentów i doktorantów. Wspierało nas również Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy oraz Pracownia Badań Innowacji Społecznych „Stocznia”. Wszystkie te osoby poświęciły dużo czasu i energii, aby stworzyć coś, co będzie służyło nam wszystkim – mówi prof. Anna Giza-Poleszczuk.

 

Zgłaszanie pomysłów

Tematy projektów mogą dotyczyć np. poprawy uniwersyteckich przestrzeni, dróg czy chodników, zieleni i ekologii, integracji społecznej czy kultury. Projekt musi być zgodny z prawem oraz misją i statutem UW. Musi również uwzględniać stosowne uwarunkowania techniczne i być realizowany na terenie uniwersyteckim. Ważne jest również, żeby wszyscy członkowie społeczności akademickiej mieli możliwość korzystania z niego (czyli np. nie tylko studenci lub pracownicy jednego wydziału). Można też stworzyć projekt, służący realizacji potrzeb konkretnej grupy osób, np. udogodnienia dla poruszających się na rowerach, osób z niepełnosprawnością czy rodziców maluchów.

 

Projekt można zgłosić korzystając z formularza na stronie www.partycypacyjny.uw.edu.pl

 

Kto może zgłosić projekt?

W budżecie partycypacyjnym może wziąć udział każdy z członków społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno studenci (I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich czy studiów doktoranckich), jak i pracownicy (naukowi, administracyjni czy obsługi technicznej). Projekt można zgłosić samodzielnie lub przygotować go wspólnie z innymi osobami.

 

Harmonogram

Po weryfikacji projektów, w styczniu 2018 r., zostanie zorganizowane spotkanie promocyjne, podczas którego autorzy będą promować swoje inicjatywy. Głosowanie odbędzie się od 15 do 29 stycznia, prowadzone będzie poprzez stronę internetową budżetu. Wyniki ogłoszone zostaną 31 stycznia.

Regulamin budżetu partycypacyjnego, informacje dotyczące formalnych wymagań, harmonogramu i przykładowych projektów znajdują się na stronie www.partycypacyjny.uw.edu.pl