Trwa rekrutacja do szkoły letniej dla doktorantów poświęconej historii i idei Solidarności. Studenci natomiast wciąż mogą przesyłać zgłoszenia do szkoły letniej w Sejnach, która odbędzie się w nowym terminie na przełomie sierpnia i września. Studenci i doktoranci mają także możliwość udziału w szkole letniej w Pradze w ramach sojuszu 4EU+.

Letnia Szkoła Solidarności jest przedsięwzięciem organizowanym przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Projekt ma na celu zapewnienie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat historii i idei Solidarności oraz przybliżenie interdyscyplinarnej perspektywy tych zagadnień.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkole letniej powinny przesłać drogą mailową wypełniony formularz rekrutacyjny, życiorys naukowy oraz list motywacyjny, zawierający informacje o temacie rozprawy doktorskiej, zakresie prowadzonych badań, stopniu znajomości najnowszej historii Polski oraz celach naukowych, jakie kandydat chciałby zrealizować poprzez udział w projekcie. Szkoła letnia odbędzie się w terminie 13-22 września w Gdańsku. Rekrutacja potrwa do 5 sierpnia.

 

Więcej informacji na temat Letniej Szkoły Solidarności

 

Zmianie uległ termin prowadzonej w języku angielskim szkoły letniej dla studentów „Poza faszyzm: od diagnozy zjawiska do możliwego przeciwdziałania”, organizowanej przez Wydział Filozofii i Socjologii UW. Szkoła odbędzie się w terminie 29 sierpnia – 7 września w Sejnach. Projekt adresowany jest do studentów UW,  w szczególności kierunków: filozofia, socjologia, kulturoznawstwo, polonistyka, psychologia, prawo i historia. Zgłoszenia można przesyłać do 30 lipca.

 

Więcej informacji na temat Szkoły Letniej w Sejnach

 

Zmienia się także termin rekrutacji do dwóch szkół letnich: szkoła letnia „Czas wolny jako kategoria badawcza w badaniach nad XIX i XX wiekiem” (rekrutacja do 2 sierpnia), szkoła letnia „Migracje przymusowe – interwencje antropologiczne” (rekrutacja do 15 września).

 

Szkoły letnie w Gdańsku i w Sejnach oraz dotyczące czasu wolnego w badaniach i migracji są projektami finansowanymi z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków EFS w ramach  PO WER ścieżka 3.5.

 

Studenci i doktoranci mają także możliwość udziału w szkole letniej w ramach sojuszu 4EU+ na Uniwersytecie Karola w Pradze. Szkoła letnia dotyczy prawa migracyjnego i azylowego w perspektywie Unii Europejskiej – PhD and Graduate Summer School on the Common European Asylum System. Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o pokrycie kosztów podróży (do 180 euro) oraz darmowe zakwaterowanie w akademiku. Termin składania wniosków upływa 31 lipca.

 

Więcej informacji na temat szkoły letniej znajduje się na stronach:

https://4eu.prf.cuni.cz/en

https://4eualliance.eu/4EU-16.html?event=19633&lang=en