13 czerwca w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Unia wspólnie świętować będzie 30-lecie programu Erasmus+. Do udziału w uroczystościach zaproszono stypendystów programu z różnych roczników z każdego z 33 krajów uczestniczących obecnie w wymianie akademickiej. Wydarzenia jubileuszowe trwają przez cały rok, zaplanowano ich 250 w ponad 40 krajach.

W Europie program wymiany studenckiej wystartował w 1987 roku. Wzięło w nim wtedy udział 3200 studentów z 11 państw. Przez lata zmieniła się nie tylko liczba corocznie przyznawanych stypendiów i lista krajów uczestniczących, ale też formuła programu. Obecnie UE finansuje z niego m.in. częściowe studia, studenckie staże i praktyki oraz projekty wolontariackie, wymianę pracowników, szkolenia, a także programy wspierające współpracę uczelni i wymianę dobrych praktyk. W 2015 roku z programu skorzystało 678 tys. osób z 33 krajów – państw członkowskich UE oraz Turcji, Macedonii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

 

Polska w Programie Erasmus uczestniczy od 1998 roku. Za granicę wyjechało wtedy ok. 1,5 tys. studentów. Dziś rocznie korzysta z niego ok. 17 tys. studentów. W sumie na studia i praktyki zagraniczne wyjechało 225 tys. Polaków. Rocznie nasz kraj odwiedza ok. 15 tys. studentów, najwięcej z Turcji, Hiszpanii i Francji. Polską uczelnią, która przyjęła najwięcej zagranicznych stypendystów, jest Uniwersytet Warszawski.

 

Eramsus na Uniwersytecie

Slajd3      Slajd2

 

Od początku udziału naszego kraju w programie Erasmus Uniwersytet Warszawski był najaktywniejsza polską uczelnią. Za udział w programie otrzymaliśmy wiele nagród:

    • W 2007 roku Komisja Europejska wybrała 20 europejskich uczelni w konkursie European Success Stories on Fostering Internationalisation at European universities. UW był jedyną wyróżnioną polską szkołą wyższą.
    • W 2012 roku, z okazji 25-lecia programu, UW otrzymał statuetkę Złotego Erazma za największa liczbę mobilności oraz wpływ programu na zmiany instytucjonalne i wizerunek uczelni. Konkurs organizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca w Polscę funkcję Narodowej Agencji Programu.
    • W 2013 roku Uniwersytet został nagrodzony w kategorii instytucjonalnej w konkursie EDUInspiracje, ogłoszonym z okazji 20-lecia FRSE.
    • W 2016 roku Komisja Europejska wyróżniła Uniwersytet Warszawski za bardzo dobre wdrożenie Karty Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego w pierwszym roku istnienia programu Erasmus+. Karta to dokument, który pozwala uczelniom ubiegać się o fundusze na działania realizowane w ramach programu Erasmus+. Komisja Europejska wyróżniła 5 z 235 polskich uczelni, które bardzo dobrze wprowadziły Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2014/2015.

 

W 1998/99 roku z UW wyjechało 176 studentów i 37 nauczycieli, a z zagranicy do Warszawy przyjechało 23 studentów. Budżet, który otrzymała uczelnia na wymianę, wynosił 442 tys. euro. W tej chwili co roku z programu korzysta ponad 1,4 tys. studentów i ponad 400 pracowników z UW, a naszą uczelnię odwiedza ponad 900 obcokrajowców. Budżet wymiany przekracza 3 mln euro.

 

Warszawa docenionaW kwietniu tego roku włoski dziennik „La Repubblica” przedstawił wyniki sondażu, według którego Warszawa jest najlepiej ocenianym miastem przez studentów wyjeżdżających na Erasmusa. W artykule „Erasmus, Warszawa jest najlepsza” podkreślono, że w ramach tego stypendium wielu Włochów przyjeżdża do Warszawy, a po powrocie są zadowoleni z programu studiów. W rankingu wzięto pod uwagę też m.in. koszt wynajmu pokoju lub mieszkania i korzystania z transportu publicznego, opłaty uniwersyteckie czy średnie ceny posiłków. Ankietowani uznali, że spośród 15 europejskich miast to Warszawa prezentuje się najatrakcyjniej.