Katedra Italianistyki UW we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Przyszłość końca. Narracje i obrazy apokalipsy od XX wieku do dziś” („Il futuro della fine. Narrazioni e rappresentazioni dell’apocalisse dal Novecento a oggi”), która odbędzie się 4-5 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia w języku włoskim, polskim i angielskim. Abstrakty wystąpień można nadsyłać do 20 lipca.

 

Więcej informacji

italianistyka.uw.edu.pl