Zastosowanie modelu czynników wpływających na konsumpcję treści informacyjnych publikowanych w internecie będzie tematem badań prof. Magdaleny Wojcieszak z Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych UW. Jej projekt Zachęcanie obywateli do konsumpcji wysokiej jakości wiadomości w Internecie: teoria i praktyczne narzędzia został wyróżniony grantem Consolidator Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Projekt prof. Magdaleny Wojcieszak Zachęcanie obywateli do konsumpcji wysokiej jakości wiadomości w Internecie: teoria i praktyczne narzędzia (NEWSUSE, ang. Incentivizing Citizen Exposure to Quality News Online: Framework and Tools) został dofinansowany na kwotę 1,99 mln euro.

 

– Wiele osób myśli, że dezinformacja, zjawisko echo chamber [dosłownie „komora pogłosowa”, ale w przenośni – grupy internetowe, w których  osoba ma styczność wyłącznie z politycznymi informacjami zgodnymi z jej przekonaniami – przyp. red.] i algorytmicznie kreowane bańki informacyjne, tzw.filter bubbles, prowadzą do polaryzacji oraz podziałów społecznych, sprzyjają populizmowi i rozwojowi wielu innych problemów w demokratycznych społeczeństwach. Osobiście uważam, że drastycznie pomijaną kwestią jest fakt, ze większość obywateli w bardzo małym stopniu korzysta z mediów informacyjnych – mówi prof. Magdalena Wojcieszak.

 

Według badaczki główny problem nie polega na tym, że ludzie konsumują „złe” treści polityczne, tj. radykalne, niezweryfikowane lub w inny sposób problematyczne.

 

– Bolączką jest fakt, że większość obywateli nie korzysta z żadnych informacji społeczno-politycznych. Wiadomości i polityka stanowią bardzo małą część „diety informacyjnej” obywateli – podkreśla prof. Wojcieszak.

 

Wnioski te były wynikiem długoterminowych badań przeprowadzonych przez prof. Wojcieszak w ramach jej ERC Starting Grant EXPO na Uniwersytecie Amsterdamskim.

 

NEWSUSE

Projekt NEWSUSE, nagrodzony przez European Research Council (Europejska Rada ds. Badań Naukowych), zakłada zidentyfikowanie czynników (indywidualnych, społecznych i algorytmicznych), które  wpływają na konsumpcję treści informacyjnych w internecie.

 

Badania będą się charakteryzować multidyscyplinarnym i metodologicznie nowatorskim podejściem, a ich wyniki zostaną zestawione z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie informatyki i obliczeniowych nauk społecznych.

 

Realizacja projektu prof. Wojcieszak przyczyni się do rozwoju badań nad mediami społecznościowymi i komunikacją społeczną, wniesie też znaczący wkład w nauki socjologiczne, politologiczne i psychologiczne. Wyniki przeprowadzonych badań mogą wspomóc również pracę nad ramami prawnymi regulującymi działania w przestrzeni cyfrowej.

 

Projekt rozpocznie się w drugiej połowie 2024 roku. Badania potrwają sześćdziesiąt miesięcy.

 

Film jest dostępny na uniwersyteckim kanale YouTube.

Prof. Magdalena Wojcieszak jest specjalistką w zakresie nauk o komunikacji, pracuje na stanowisku profesora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Jest laureatką ERC Starting Grant realizowanego na Uniwersytecie Amsterdamskim, a także autorką ponad osiemdziesięciu publikacji w recenzowanych czasopismach. Pełni funkcję redaktorki  czasopisma „Journal of Communication” i członkini rad redakcyjnych siedmiu recenzowanych periodyków. Prof. Wojcieszak nagrodzono m.in. Young Scholar Award od International Communication Association. W tym roku została wybrana ICA Fellow w International Communication Association. Naukowczyni jest członkinią niezależnego partnerstwa badawczego między naukowcami a Meta, znanego jako the U.S. 2020 Facebook & Instagram Election Study, i członkinią komisji ds. dezinformacji w Social Science One.