Uniwersytet Warszawski Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska jest doktorem nauk o zarządzaniu, specjalizuje się w obszarze zarządzania mediami. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Instytut Reportażu (Polską Szkołę Reportażu w Warszawie). Jest członkiem zespołu COST badającego problematykę dostępności mediów (akcja CA19142  „Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility”). Od 2012 r. pełni funkcję sekretarza w kwartalniku naukowym „Zarządzanie Mediami”. Posiada wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, za cykl artykułów opublikowanych w „Gazecie Krakowskiej” otrzymała Nagrodę Młodych Dziennikarzy w kategorii Debiut Publicystyczny Roku (2011). Od 2012 r. jest także wykładowcą akademickim, prowadziła zajęcia z m.in. zarządzania mediami, strategii organizacji medialnych, gatunków dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na kierunku dziennikarskim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wykłada przedmioty z zakresu public relations i zarządzania wizerunkiem. Jest autorką kilkuset artykułów publicystycznych i kilkudziesięciu naukowych.

 

 

dr Anna Modzelewska, rzeczniczka UW

Kontakt

e-mail: rzecznik@uw.edu.pl

tel.: 22 55 20 740

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn