Uniwersytet Warszawski Misja. Strategia. Rozwój

26 września 2001 roku Senat UW przyjął „Misję Uniwersytetu Warszawskiego”, w której za fundament funkcjonowania uczelni uznano jedność nauki i nauczania. Kształcenie i badania, nierozerwalnie ze sobą powiązane, są filarami działalności Uniwersytetu. By mogły się właściwie rozwijać, uczelnia musi dbać także o inne sfery funkcjonowania.

 

Inwestycje w nowe budynki i najwyższej klasy aparaturę poprawiają warunki pracy i studiowania. Najbardziej przełomowe pod tym kątem były ostatnie lata, przede wszystkim dzięki finansowemu wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej. Uniwersytet Warszawski jest jedną z tych instytucji, które najlepiej wykorzystały wejście Polski do wspólnoty. Pod względem wysokości otrzymanych dotacji jesteśmy jednym z liderów nie tylko wśród szkół wyższych czy instytucji badawczych, ale wśród wszystkich polskich beneficjentów.

 

Elementem rozwoju uczelni jest nie tylko rozbudowa uniwersyteckich kampusów czy kupno wysokiej klasy sprzętu. To także inwestowanie w nowoczesne narzędzia informatyczne, pomagające sprawnie zarządzać uczelnią lub wykorzystywane w nauczaniu.

 

Plany dotyczące rozwoju uczelni ujęte są w „Strategii Uniwersytetu Warszawskiego”. Obecnie obowiązuje wersja dokumentu przyjęta przez Senat uczelni 17 grudnia 2008 roku.

Więcej o Uniwersytecie