Uniwersytet Warszawski Praca na UW

AKTUALNE OFERTY

 

Stanowiska kierowniczePracownicy akademiccyBibliotekarze, informatycy, administracjaPracownicy techniczniStudenci działający w projektach naukowychPraca, praktyki i staże dla studentów! Termin publikacji ogłoszeń o pracę dla nauczycieli akademickich określa Zarządzenie nr 18 Rektora UW z 7 marca 2016 roku (pdf) – wynosi on co najmniej 7 dni przed upływem terminu składania dokumentów. Ogłoszenia przesyłane w krótszym terminie NIE będą zamieszczane na stronie. Prosimy o doliczenie czasu dla redakcji strony na publikację ogłoszeń.

! Instrukcja do wysyłania ogłoszeń o pracę na UW

Uniwersytet Warszawski jest jednym z największych pracodawców na Mazowszu. Jeśli chcesz dołączyć do 7 tysięcy osób, które tu pracują, to zapoznaj się z aktualnymi ofertami.

    Nowoczesne godło uczelni