Uniwersytet Warszawski Nauczanie języków obcych

Uniwersytecki system nauczania języków obcych
Na Uniwersytecie można uczyć się 43 języków obcych, zarówno tych bardzo popularnych, takich jak angielski, niemiecki, hiszpański czy włoski, jak i tych mniej znanych, np. węgierskiego, łotewskiego, macedońskiego, perskiego czy hindi. Każdy student ma możliwość skorzystania z 240 godzin zajęć językowych. Szczegółowe informacje o uniwersyteckiej ofercie lektoratów dla studentów oraz wskazówki dotyczące rejestracji żetonowej na zajęcia znaleźć można na portalu informacyjnym UW.

 

Uniwersytecki system nauczania języków obcych został doceniony przez Komisję Europejską, organizującą konkurs „European Language Label”. Jego laureaci otrzymują europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. W 2012 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał nagrodę „European Language Label of the Labels” dla najlepszych projektów wyróżnionych europejskim znakiem innowacyjności w krajach członkowskich UE w ciągu ostatnich dziesięciu lat. USNJO wygrał wśród polskich projektów.

 

Z oferty językowej Uniwersytetu mogą korzystać nie tylko studenci, ale także osoby spoza uczelni.

  • Szkoła Języków Obcych organizuje intensywne kursy języków obcych w międzysemestralnej przerwie zimowej i podczas wakacji. Do wyboru 30 lub 60 godzin zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.
  • Szkoła Języków Wschodnich prowadzi zajęcia z języków krajów Europy Wschodniej, języków blisko- i dalekowschodnich, orientalnych i afrykańskich. Wielu z nich szkoła naucza jako jedyna w Polsce. Lektoraty skierowane są przede wszystkim do studentów UW, jednak jeśli grupa jest niepełna na zajęcia mogą zapisywać się również osoby spoza uczelni. Wakacyjne intensywne kursy językowe adresowane są do studentów i osób z zewnątrz. Zajęcia odbywają się w ramach kursów 60- i 120-godzinnych.
  • Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” kieruje swoją ofertę do osób zainteresowanych poznaniem naszego kraju i języka. Oprócz zajęć typowo filologicznych, lektorzy kładą nacisk na praktyczną naukę polszczyzny. Kursanci uczestniczą w projekcjach filmowych oraz warsztatach etnograficznych. Centrum oferuje kursy całoroczne na wszystkich poziomach nauczania. Organizuje także kursy wakacyjne od ponad 50 lat. Każdego roku bierze w nich udział około 200 osób z całego świata. Zajęcia – od poziomu początkującego do zaawansowanego – odbywają się w sierpniu. Kursy adresowane są do obcokrajowców – stypendystów Rządu Polskiego, a także do osób skierowanych przez zagraniczne placówki, z którymi UW podpisał umowy o bezpośredniej współpracy. Istnieje również możliwość uczestniczenia w kursie odpłatnie.
  • Uniwersytet Otwarty UW – największy i  pierwszy w Polsce uniwersytecki ośrodek kształcenia przez całe życie – oferuje zajęcia z kilkunastu języków na różnym poziomie zaawansowania. Do wyboru tradycyjne lektoraty i konwersacje, a także  kursy kulturowe, biznesowe, prawnicze i inne.

Egzaminy certyfikacyjne

Studenci UW, jak i osoby spoza uczelni, mogą przystąpić do egzaminu z jednego z 38 języków, na podstawie którego wydawany jest certyfikat biegłości językowej. Jest to dokument potwierdzający opanowanie danego języka obcego w mowie i piśmie na jednym z poziomów, określonych według wytycznych Rady Europy. Dokument może służyć jako potwierdzenie znajomości języka obcego przy aplikowaniu na studia, ubieganiu się o staż zagraniczny czy pracę. W 2014 roku egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B1, B2, C1 lub C2 zdało ponad 4 600 studentów.

Zobacz więcej

Więcej o kształceniu

Przydatne kontakty i linki:

Pełnomocnik rektora UW  

ds. realizacji procesu bolońskiego 

i organizacji nauczania języków obcych  

Oficyna Pałacu Potockich, klatka D, I piętro, pok. 58

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa

tel. 55 21 402

jezyki.pelnomocnik(at)uw.edu.pl

www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl

uniwersytecki system nauczania języków obcych

rejestracja żetonowa na lektoraty

 

Szkoła Języków Obcych UW

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 523, 55 21 524

www.szjo.uw.edu.pl

 

Szkoła Języków Wschodnich UW

ul. Oboźna 7, lok. 7

00-332 Warszawa

tel. 22 55 20 937

lektoraty.studium(at)uw.edu.pl

www.sjw.uw.edu.pl

 

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej 

dla Cudzoziemców „Polonicum”

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 21 530, 55 21 533

polonicum(at)uw.edu.pl

www.polonicum.uw.edu.pl

 

Uniwersytet Otwarty UW

Krakowskie Przedmieście 24

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 040, 55 21 529

biuro(at)uo.uw.edu.pl

www.uo.uw.edu.pl

 

Egzaminy Certyfikacyjne

www.certyfikacja.uw.edu.pl