Rok 2019 na UW

Drukuj

Miniony rok był niezwykle ważny dla uniwersytetu, ponieważ rozwijały się inicjatywy strategiczne UW: Sojusz 4EU+, Inicjatywa doskonałości i program wieloletni. Naukowcy dostarczyli światu przełomowych odkryć, a absolwentka UW niezapomnianych emocji. Prezentujemy 10 faktów i wydarzeń z roku 2019, które na długo zapadną w pamięć.

1. Uniwersytet Europejski

Sojusz 4EU+, do którego należy UW, otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Sojusz przeznaczy środki na rozwój wewnętrznej współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Sojusz powstał w marcu 2018 r. W jego skład weszły uniwersytety: Warszawski, Sorboński, w Heidelbergu i Karola w Pradze. W styczniu 2019 r. dołączyły do nich Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie, tworząc 4EU+ Alliance. Wniosek w konkursie „Uniwersytety Europejskie” w imieniu Sojuszu złożył w lutym Uniwersytet Sorboński. 17 nagrodzonych sojuszy poznaliśmy w czerwcu, a realizacja grantów rozpoczęła się w listopadzie, wraz z oficjalną inauguracją inicjatywy „European Universities” w Paryżu. 5 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne dla członków społeczności UW na temat działań Sojuszu 4EU+.

Więcej informacji

 

2. Uczelnia badawcza – inicjatywa doskonałości

Uniwersytet Warszawski i 9 innych uczelni uzyskało status uczelni badawczych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości”. W latach 2020-2026 będą one otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji, która zastąpiła dotychczasowe formy finansowania polskich uczelni. UW został oceniony najwyżej, a recenzenci wniosku wskazywali m.in. na wysoki poziom badań naukowych prowadzonych na UW, zgodność tematyki badawczej z globalnymi wyzwaniami, umiędzynarodowienie czy programy wspierania młodych naukowców. Mocną stroną UW jest też federalizacja z WUM.

Więcej informacji

 

3. Ukończone inwestycje programu wieloletniego

W roku 2019 zostały zakończone pierwsze inwestycje programu wieloletniego. 30 października została uroczyście otwarta przestrzeń sportowa w podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej. Z sal do ćwiczeń skorzystają pracownicy i studenci UW. Druga zakończona inwestycja programu to przebudowa wschodniej części budynku przy Al. Ujazdowskich 4. Będą się tam mieściły biura nowej jednostki UW, czyli Centrum Współpracy i Dialogu, platformy współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Więcej informacji

 

4. Galaktyka jak naleśnik

2 sierpnia w czasopiśmie „Science” ukazał się artykuł naukowców z Obserwatorium Astronomicznego UW, prezentujący trójwymiarową mapę naszej galaktyki. Mapa ukazuje Drogę Mleczną jako pofalowany, a nie płaski dysk, podobny do podrzucanego naleśnika. Naukowcy stworzyli mapę na podstawie pomiarów odległości do cefeid – stosunkowo młodych pulsujących gwiazd naszej galaktyki. Publikacja w „Science” dostarcza też nowych informacji o historii Drogi Mlecznej. Prace badawcze były prowadzone w obserwatorium w Chile w ramach projektu „The Optical Gravitational Lensing Experiment” (OGLE).

Więcej informacji

 

5. Zmiany w organizacji uczelni

W związku ze zmianami w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce na UW zostały przyjęte nowe dokumenty i powstały nowe organy. W czerwcu Senat UW przyjął nowy Statut uczelni oraz nowy Regulamin studiów. 1 października rozpoczęło się kształcenie w szkołach doktorskich. Nowym organem ogólnouniwersyteckim jest siedmioosobowa Rada Uczelni. Powstały też rady naukowe dyscyplin, które zajmować się będą m.in. nadawaniem stopni naukowych oraz Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia, której pełny skład poznaliśmy pod koniec listopada. Utworzone zostaną też rady dydaktyczne dla kierunku lub kierunków studiów. Ich członków poznamy po Nowym Roku.

Więcej informacji

 

6. Nobel dla Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk, absolwentka psychologii na UW, otrzymała Nobla w dziedzinie literatury. Laureatka dołączyła do grona noblistów związanych z UW, jako szósta osoba i pierwsza kobieta. Z tej okazji społeczność UW wyraziła swoją wdzięczność i gratulacje Noblistce w akcji „UW gratuluje Tokarczuk”. Na początku grudnia każdy mógł zrobić sobie zdjęcie w okolicznościowej ramce i w ten sposób osobiście pogratulować Oldze Tokarczuk.

Więcej informacji

 

7. UW dla klimatu

1 października rektor powołał zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego „UW dla klimatu”. Wśród członków są osoby zajmujące się klimatem z różnych perspektyw naukowych. Celem grupy będzie m.in. prowadzenie i koordynacja działań na UW zapobiegających kryzysowi klimatycznemu. W listopadzie Senat sformułował oficjalne stanowisko uczelni w sprawie kryzysu. Wcześniej wydziały Psychologii, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Nauk Ekonomicznych oraz Biologii opublikowały deklaracje dotyczące zmian klimatu.

Więcej informacji

 

8. 20 lat BUW na Powiślu

W grudniu minęło 20 lat, odkąd Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w siedzibie przy ul. Dobrej na Powiślu. Z tej okazji odbył się cykl imprez: dyktando, prezentacja pierwszego wydania „Słownika Języka Polskiego” autorstwa S.B. Lindego, spotkanie pracowników, czytelników i przyjaciół BUWu oraz otwarcie wystawy pt. „Reminiscencje II”, upamiętniającej ważne wydarzenia i wizyty znanych osób w Bibliotece. Dwudziestoletni gmach słynie z oryginalnej architektury i ogrodu na dachu. Wcześniej Biblioteka Uniwersytecka mieściła się na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Więcej informacji

 

9. Nagrody dla pracowników

Prof. Paweł Stępień, dr hab. Agata Dziewulska oraz dr hab. Andrzej Dragan to laureaci czwartej edycji nagrody dydaktycznej rektora UW. Nagroda została przyznana w listopadzie w trzech dziedzinach (nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych) za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia.

Więcej informacji

 

W marcu 134 pracowników z wybitnymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi otrzymało zwiększone wynagrodzenie. To wyróżnienie rektora za ich wkład w rozwój nauki i transferu wiedzy.

Więcej informacji

 

10. Sukcesy studentów

Sukcesy są udziałem nie tylko naukowców, ale i studentów z UW. Wielu z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia w konkursach programistycznych, sportowych, naukowych, kulturalnych czy z dziedziny przedsiębiorczości. Na uczelni mamy m.in. mistrzów Europy Środkowej w programowaniu zespołowym, laureata Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców, uhonorowanych nagrodami chórzystów oraz zwycięzców klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski.