Wyniki konkursu „Promocja badań naukowych” IDUB UW

Psychologiczne aspekty pandemii COVID-19, seksualność Polaków, epidemiczny model mowy nienawiści czy dyskurs anty-genderowy to wybrane z tematów badań, których promocja zostanie dofinansowana w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W konkursie „Promocja badań naukowych” wyróżniono 10 wniosków zgłoszonych przez naukowców z UW. Rozstrzygnięto pierwszy konkurs w ramach ogólnouniwersyteckiego działania III.3.2 „Promocja badań naukowych” programu „Inicjatywa Doskonałości … Czytaj dalej Wyniki konkursu „Promocja badań naukowych” IDUB UW