Wyniki ewaluacji działalności naukowej

8 dyscyplin prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim otrzymało w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej najwyższą możliwą kategorię A+, 12 – kategorię A, 4 – kategorię B+. Ewaluacja działalności naukowej objęła 24 dyscypliny prowadzone na UW. Ewaluacja działalności naukowej została przeprowadzona za lata 2017−2021. Parametryzacja została przeprowadzona pierwszy raz na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a … Czytaj dalej Wyniki ewaluacji działalności naukowej