Wyniki ewaluacji działalności naukowej na UW

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Ocenie poddano 24 dyscypliny naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, 8 z nich uzyskało najwyższą kategorię A+. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązująca od 1 października 2018 roku, wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. Ewaluacja … Czytaj dalej Wyniki ewaluacji działalności naukowej na UW