Wielokulturowe dyskusje na UW

Rupali Parekh przyjechała do Warszawy z Helsinek pięć lat temu. Obecnie kończy anglojęzyczne studia na Wydziale Psychologii UW – Warsaw International Studies in Psychology. To kolejna osoba, którą prezentujemy w naszym cyklu dotyczącym umiędzynarodowienia na UW. Do przyjazdu do Warszawy namówiła ją koleżanka. Polska była jednym z pierwszych państw europejskich, które odwiedziła. Studentka WISP UW … Czytaj dalej Wielokulturowe dyskusje na UW