Warsztaty z ceramologii w Cusco

Drukuj

Uniwersytet Warszawski współpracuje z peruwiańskim Uniwersytetem Narodowym Św. Antoniego Przeora w Cusco (UNSAAC). 6-7 i 9 lutego archeolodzy i studenci archeologii z UNSAAC będą uczestniczyć w warsztatach poświęconych ceramologii. Wydarzenie współorganizowane jest przez Centrum Studiów Andyjskich UW w Cusco (CSAC).

Ceramologia to dziedzina, która dotyczy badań technik wytwarzania i produkcji, obróbki powierzchniowej i elementów dekoracji. Dla większości epok i okresów, przedmioty ceramiczne są często jedynym rodzajem znalezisk podczas prac wykopaliskowych. Dostarczają informacji o dawnych społecznościach, które wytworzyły te obiekty.

 

CSAC jest współorganizatorem warsztatów dla archeologów i studentów Uniwersytetu Narodowego Św. Antoniego Przeora w Cusco. Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat ceramiki, m.in. rozpoznawania różnych metod wykańczania przedmiotów ceramicznych, technik garncarskich oraz konserwacji, rekonstrukcji i modeli 3D ceramiki archeologicznej. Warsztaty poprowadzi rezydująca obecnie w CSAC Sylwia Siemianowska z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Centrum Studiów Andyjskich to powstała w 2010 roku interdyscyplinarna placówka, która koordynuje i rozwija projekty prowadzone w Peru i sąsiadujących krajach andyjskich, m.in. w Ekwadorze, Boliwii, Chile i północno-zachodniej części Argentyny. W centrum prowadzone są badania z zakresu archeologii, etnohistorii, geologii, biologii genetycznej, konserwacji obiektów historycznych i archeologicznych oraz ochrony środowiska naturalnego. Stacja kierowana jest przez prof. Mariusza Ziółkowskiego z Wydziału Historycznego UW. W sierpniu 2018 roku CSAC było inicjatorem naukowego kongresu w Peru. Więcej informacji o tym wydarzeniu >>