UW w programie „Horyzont Europa”

Udział w ponad 60 przedsięwzięciach dofinansowanych na kwotę ponad 25 mln euro plasuje Uniwersytet Warszawski na pozycji lidera wśród polskich instytucji akademickich będących beneficjentami Programu Ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa”. Ogółem grantobiorcy z Polski otrzymali do tej pory środki w wysokości 383,52 mln euro. W 2021 roku rozpoczął się największy w historii Unii Europejskiej program … Czytaj dalej UW w programie „Horyzont Europa”