Iwan Mikołajewicz Trepicyn (1910-1913)

Ukończył wydział prawa na uniwersytecie św. Włodzimierza, po czym rozpoczął pracę jako wykładowca prawa w Noworosyjsku. Od 1900 r. przebywał na prawie dwuletnim zagranicznym stażu naukowym. Od jesieni 1902 r. pracował na UW, jako wykładowca prawa cywilnego, konstytucyjnego i materialnego. W 1904 r. uzyskał tytuł profesora, a w 1910 r. został dziekanem Wydziału Prawa. W … Czytaj dalej Iwan Mikołajewicz Trepicyn (1910-1913)