Iwan Piotrowicz Szczełkow (1891-1893)

Szkołę średnią ukończył w Charkowie i tamże rozpoczął studia medyczne. W 1857 r. zdobył stopień doktora i wyjechał na praktyki lekarskie w Wiedniu i Berlinie. Po kilku latach wrócił do Charkowa, by objąć katedrę nauk medycznych. Po ponad 20 latach pracy na charkowskim uniwersytecie, otrzymał nominację na rektora UW. Warszawskie środowisko przyjęło tę nominację obojętnie, … Czytaj dalej Iwan Piotrowicz Szczełkow (1891-1893)