Andrzej Kajetan Wróblewski (1989-1993)

Urodził się w Warszawie i tu skończył Liceum im. Władysława IV. Od 1951 r. studiował na UW fizykę i jeszcze jako student, rozpoczął pracę naukową na stołecznym uniwersytecie. Studia ukończył w 1955 r., w 1961 r. uzyskał stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych, a 3 lata później habilitację. W tym czasie współpracował nad zagadnieniami związanymi z hiperjądrami, … Czytaj dalej Andrzej Kajetan Wróblewski (1989-1993)