Stanowisko UW w sprawie kryzysu klimatycznego

20 listopada Senat UW przyjął uchwałę w sprawie stanowiska Uniwersytetu Warszawskiego w obliczu kryzysu klimatycznego. Autorzy dokumentu określili w nim działania, których podjęcie pomoże zminimalizować negatywny wpływ uczelni na klimat i środowisko. Określając katalog powinności uniwersytetu w odniesieniu do klimatu, senatorowie powołali się na konsensus naukowy w sprawie kryzysu klimatycznego. Istnieje konsensus naukowy co do … Czytaj dalej Stanowisko UW w sprawie kryzysu klimatycznego