Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak powołał Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia w Biurze Innowacji Dydaktycznych UW. Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia został utworzony przy zespole ds. jakości kształcenia. Do jego zadań należy:   oferowanie usług wspierających jednostki dydaktyczne w zakresie przygotowania do akredytacji zewnętrznych, opracowywania i wdrażania systemów zapewniania jakości kształcenia na kierunkach … Czytaj dalej Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia