Projekt Statutu Federacji UW i WUM

Senaty Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie zaopiniowały projekt Statutu Federacji UW i WUM. Dokument – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – został 28 października przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dalszych uzgodnień. Utworzenie federacji mogłoby nastąpić w roku 2020. Federalizacja z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym była przedmiotem obrad podczas … Czytaj dalej Projekt Statutu Federacji UW i WUM