Pracownik oraz studentka UW współautorami publikacji w „Nature Human Behaviour”

Prof. Michał Bilewicz, pracownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii UW i Olga Kuzawińska, studentka tego wydziału, są współautorami publikacji, która 27 stycznia ukazała się w czasopiśmie „Nature Human Behaviour”. Praca dotyczy wpływu kontaktu międzygrupowego na gotowość członków grup mniejszościowych i większościowych do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji. Artykuł omawia wyniki badań przeprowadzonych w 69 krajach przez … Czytaj dalej Pracownik oraz studentka UW współautorami publikacji w „Nature Human Behaviour”