Powołanie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego

Rektor UW, prof. Marcin Pałys, wydał zarządzenie o powołaniu zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Będzie funkcjonował pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. Jego zadaniem jest przede wszystkim opracowanie strategii działań na rzecz klimatu, które może podjąć uniwersytet. Prowadzenie i koordynacja działań zapobiegających kryzysowi związanemu ze zmianami klimatu to jeden z celów powołanego 1 października przez … Czytaj dalej Powołanie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego