Otwarta nauka – rekomendacja UNESCO

Podczas Konferencji generalnej UNESCO przyjęła rekomendacje dotyczące otwartej nauki, które wyznaczają międzynarodowe standardy, wartości i cele w zakresie dostępności rezultatów badań. Podczas 41. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO zostały przyjęte rekomendacje wyznaczające 193 krajom członkowskim kierunki działań na rzecz rozwoju otwartej nauki. Podpisany dokument zakłada m.in. promowanie wspólnego rozumienia otwartej nauki, wprowadzenie sprzyjających rozwiązań prawnych, inwestowanie … Czytaj dalej Otwarta nauka – rekomendacja UNESCO