Ogłoszenia

Konkurs na Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego Trwa konkurs na Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.   Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres: konkurs.szkola@uw.edu.pl. W tytule maila należy wpisać: „Postępowanie konkursowe na Dyrektora MSD”.   Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2021 r. o godzinie 12.00.   Informacje szczegółowe dotyczące konkursu … Czytaj dalej Ogłoszenia