O wsparciu przyjeżdżających i umiędzynarodowieniu

Uniwersytet Warszawski wdraża wiele rozwiązań wspierających umiędzynarodowienie i mobilność. Służy pomocą m.in. pracownikom, doktorantom i studentom z zagranicy, którzy przyjeżdżają na UW. W ramach kampanii informacyjnej „Czerwiec z HR Excellence in Research na UW” przedstawiamy działania uczelni podjęte w tym obszarze. Zgodnie z Europejską Kartą Naukowca istotnym elementem działalności uczelni powinno być wspieranie mobilności geograficznej, … Czytaj dalej O wsparciu przyjeżdżających i umiędzynarodowieniu