Nowy zespół badań nad rękopisami Siglum

Na Wydziale Neofilologii UW został utworzony interdyscyplinarny zespół badań nad rękopisami Siglum. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat kultury rękopiśmiennej oraz prowadzenie badań naukowych nad rękopisami i edytorstwem tekstów dawnych. Zespół badań nad rękopisami Siglum założyły dr hab. Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki i dr hab. Anna Just z Instytutu Germanistyki. We współpracę będą … Czytaj dalej Nowy zespół badań nad rękopisami Siglum