Naukowcy z UW w Radzie Doskonałości Naukowej

Trzynaścioro badaczek i badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego weszło w skład Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024–2027. Rada Doskonałości Naukowej (RDN) jest organem działającym na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W październiku ogłoszono wyniki wyborów na kadencję 2024–2027. … Czytaj dalej Naukowcy z UW w Radzie Doskonałości Naukowej